Datasis Dersonet Mini
Ürünlerimiz
ç
HakkimizdaHizmetlerimiz
Ana SayfaKampanyalar

Dersonet Mini Ürünler

Optik Okuyucular
Optik Formlar
> Sınav Cevap Kağıtları
> Rehberlik Formları
> Anket Formları
> Kpss Formları
> Optik Form Tasarım ve Baskı
İlkadım Birey Tanıma Envanteri
Ortak Sınav Bankası
Dersonet Ölçme Değerlendirme Programı
Web Tabanlı Dershane Programı (Dersonet)
Tercih Rehberi
Parmak İzi
Test Bankası ve İnteraktif Ödev
Randevulu Etüt

İLKADIM BİREY TANIMA ENVANTERİ

Günümüz eğitim öğretim disiplinleri, tek tip öğrenci profili yerine farklı yetenek, tutum ve değerlere sahip öğrenci profillerine odaklanmaktadır. Bu odaklılıkta, Öğrenci Merkezli Eğitim anlayışını beraberinde getirmektedir.

Öğrenci Merkezli Eğitim anlayışı, öğrencinin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, baskın zeka alanını, öğrenme türünü, mesleki ilgisini ve alan yeteneğini belirleyerek, öğrencinin doğru yönlendirilmesini amaçlamaktadır.

Ülkemizde milli eğitim programları hızla öğrenci merkezli eğitim anlayışına uygun hale getirilmektedir. Ancak okullarımızdaki rehberlik birimlerinin fiziksel ve niteliksel koşullarındaki yetersizlikler, pdr uzmanı öğretmenlerimizin tüm öğrencilere birey tanıma teknikleri uygulamasına olanak tanımamaktadır. Dolayısıyla her ne kadar müfredat öğrenci merkezli eğitim anlayışına uygun olarak yeniden geliştirilmiş olsa da, öğrencinin yetenek ve özelliklerini belirleme noktasında hala çok ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz aksaklıkların giderilmesine yönelik olarak hazırlanan İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; öğrencilerimizin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, baskın zeka alanını, öğrenme türünü, mesleki ilgisini ve alan yeteneğini  bilimsel yöntemlerle belirleyerek, öğrencilerimizin doğru yönlendirilmesi ve de Tam Öğrenmenin sağlanması için gerekli tanıma sonuçlarını üretmektedir.

Çok değerli eğitim bilimcileri ile oluşturulmuş, en gelişmiş bilişim teknolojilerinin kullanıldığı, ?İLKADIM Birey Tanıma Envanterimizi? kurumunuzda uygulamayı diler, birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağımızı belirtiriz.


İlkadım İlkadım BireyTanıma Envanteri ve Kapsamı;
 
İLKADIM Birey Tanıma Envanteri,  birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmış ilköğretim 4. sınıf ile 8. sınıf, lise 9. sınıf ile 12 sınıf aralığındaki tüm öğrencilere uygulanan, öğrencinin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, öğrenme stillerini, baskın zekasını, alan yeteneğini ve mesleki ilgisini belirlemeye yönelik geliştirilmiş bütüncül kağıt kalem testi uygulamasıdır.
Sistemin uygulama aşamalarında hangi sınıf seviyesinde hangi özellik için kaç adet madde bulunduğu ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Özellikler ve Sınıf Seviyesine Göre Madde Sayıları

Özellikler ve Sınıf Seviyesine Göre Madde Sayıları

 

Özellikler
4-5
6-7-8
9-10-11-12
Kişilik Özellikleri
32
32
32
Çalışma Alışkanlıkları
12
12
12
Mesleki Yönelim
30
60
Çoklu Zeka
56
64
80
Öğrenme Stilleri
24
24
24
Toplam Soru
124
162
208
Uygulama Süresi (Dk)
45
45
60

İlkadım

İlkadım Rehberlik Uygulamamızdaki NORMLAR (özellik türleri);

 

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

 • Popüler

 • Eylemcil

 • Mantıksal

 • Duygusal

ÖĞRENME STİLLERİ

 • Görsel

 • İşitsel

 • Dokunsal

ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI

 • %0 - %20

 • %20 - %40

 • %40 ? %60

 • %60 - %80

 • %80 - %100

ALAN YETENEKLERİ

 • Sözel

 • Sayısal

 • Eşit ağırlık

ÇOKLU ZEKA

 • Sözel ?Dilsel

 • Kişilerarası-Sosyal

 • Mantıksal-Matematiksel

 • Görsel-Uzamsal

 • İçsel

 • Müziksel-Ritmik

 • Bedensel-Kinestetik

 • Doğa

MESLEKİ YÖNELİM

 • Matematik-Bilgisayar

 • Yönetim-Ekonomi

 • Sosyal Bilimler

 • Tasarım

 • Doğa Bilimleri

 • Biyolojik-Tıbbi Bilimler

 • Mühendislik/Teknik

 • Eğitim Bilimleri

 • İletişim Bilimleri

 • Sanat

 
İlkadım
İlkadım Rehberlik Sistemini Oluşturan Özellik Türlerine Ait Soru örnekleri;

Konusunda uzman akademisyenler tarafından oluşturulan bu çalışma hakkında daha ayrıntılı fikir edinebilmeniz için ?Özellik Türlerine? ait soru örnekleri;

Öğrenme Stilleri Testi; (Tüm seviyeler için toplam 32 sorudan oluşmaktadır.)

3.   Öğretmenlerin ???????
A)   Tahtayı en çok kullananını ve iyi yazı yazanını
B)   Etkili Konuşanını
C)   Hareketli olanlarını beğenirim.

7.   Bir şeyi öğrenmek için ??????
A)   Sesli okurum
B)   Grafiklerini çizerim
C)   Örnekleme yapmak isterim

12.   En çok hoşlandığım ??????
A)    Arkadaşlarımla karşılıklı konuşmalardır.
B)    Yeni yerler görmektir.
C)    Hareketli olaylardır.

Kişilik Özellikleri Testi; (Tüm seviyeler için toplam 32 sorudan oluşmaktadır.)

4.    Arkadaşlarımın fikrine uymaktan

9.    Kalabalık ortamlarda dikkat çekici espriler yapmaktan

22.  Duygularımı gizlemekten

Çalışma Alışkanlıkları Testi; (Tüm seviyeler için toplam 12 sorudan oluşmaktadır.)

5.  Yeni bir konuya başlarken fikir sahibi olabilmek için önce konuya göz atmaktan

8.   Kısa aralar verip derse tekrar adapte olmaktan

12.  Çalışmaya başlamadan önce bir çalışma planı yapmaktan

Mesleki İlgi Testi; (6-7-8-9-10-11-12 nci seviyelere yönelik 30 sorudan oluşmaktadır.  4-5 nci seviyelere uygulanmamaktadır.)

3.    Dönem ödevini tarih dersinden hazırlamaktan

11.  Kendimi bir kurumda yönetici olarak düşlemekten

15.  Okulda pano hazırlamaktan

18.  Arabaların nasıl çalıştığını incelemekten

24.  Deprem bölgelerini gösterir bir harita hazırlamaktan

Çoklu Zeka Testi; (4-5 inci seviyelere yönelik 56 soru, 6-7-8 inci seviyelere yönelik 64 soru, 9-10-11-12 nci seviyelere yönelik 80 sorudan oluşmaktadır.)

Her seviyede ortak kullanılmış soru örnekleri.

5.   Kendi başıma çalışmaktan

14. Şarkıların melodilerini mırıldanmaktan

27. Satranç ve benzeri strateji oyunlarını oynamaktan

32. Evde hayvan beslemekten

47. Düzenli spor yapmaktan

54.  Müziği yaşamımda kullanmaktan

57. Bilmecelerden ve kelime oyunlarından

77. Günlük tutmaktan

79. Ders çalışırken arada kalkıp yürümekten

İlkadım
İlkadım Rehberlik Sisteminin Faydaları;

Envanter uygulaması sonrasında, öğrenciye, öğretmene, veliye ve okula çok ciddi faydalar sağlar. Bu faydaları gruplarsak;

 Öğrenciler için;

Öğrenci bir birey olarak kendini tanıma ve becerilerini ortaya çıkarma noktasında uygulanabilir, geçerlik ve güvenirlik düzeyi artık kabul edilmiş bilimsel bir analiz sürecinden geçecektir.

 • Öğrenci kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak davranışlarını düzenleyecektir.

 • Öğrenci nasıl öğrendiğini bilecek ve derse katılımı artacaktır.

 • Öğrenci çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre kendini disipline edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunlar belirlenecek ve iyileştirmeye yönelik etkinlik arttırılacaktır.

 • Öğrencinin çoklu zeka özellikleri ortaya koyularak baskın zeka türü belirlenecektir ve buna bağlı olarak mesleki yönelim sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirme gerçekleştirilecektir.

 • Öğrencinin Mesleki ilgisi ortaya koyularak yanlış alanlara yönlenmesi engellenecektir.

 • Bilgiyi öğrenme sürecinde kendinden emin olarak öğretmenini yönlendirebilecektir. Müfredatın işlenmesinde sürece katılımcı, bilinçli bir birey haline gelecektir.

Öğretmenler için;

 • Öğretmen Öğrencisinin bir birey olarak kendini tanıma ve becerilerini ortaya çıkarma noktasında uygulanabilir, geçerlik ve güvenirlik düzeyi artık kabul edilmiş bilimsel bir analiz sürecinden geçmesiyle öğrencisini tam anlamıyla tanıyabilecektir.

 • Tarafımızdan verilen analiz sonuçları ve sonrası için yapılması tavsiye edilen yönlendirmeler doğrultusunda sınıf içi etkinliği arttıracaktır.Öğrencinin tutum ve değerlerini iyi bilen öğretmen, öğrencisi ile daha iyi iletişime geçecektir. Bu aynı zamanda okuldaki eğitim ve öğretim kalitesinin artmasında da çok etkili olacaktır.

 • Öğrencisinin kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak öğrencisine nasıl davranması gerektiği konusunda daha emin olacaktır.Öğrencisinin nasıl öğrendiğini bilecek ve bilgiyi verme sürecinde daha kesin yöntemler kullanacaktır.

 • Öğrencisinin çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre öğrencisini motive edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunların asgariye indirilmesine yönelik yönlendirme ve telkinlerde bulunabilecektir.

 • Öğrencisinin mesleki yönelimi sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirildiğinden emin olacaktır.

 • Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için öğrencisinin sınıf içi faaliyetleri konusunda iyileştirmeye yönelik etkinlikleri arttıracaktır.

 • Her şeyden önemlisi öğrenci-öğretmen ilişkisi daha üst düzeylere çıkacak, mutlu öğrenci, mutlu öğretmen anlayışı ortaya çıkacaktır.

Okullar için;

 • Okullardaki eğitim ve öğretim etkinliği artacaktır.

 • İstediğinden emin öğrenci profili ile neyi nasıl öğretmesi gerektiğinden emin öğretmen kadrosuna sahip nitelikli bir okul arzusu gerçekleşecektir.

 • Öğrencilerin bireysel özelliklerinin ortaya koyulması ile öğrenci ? idare arasındaki yabancılık ortan kalkacaktır.

 • Zümre çalışmalarında okulun demografik yapısına bağlı olarak etkinlikler planlanacak ve daha başarılı sonuçlar
  alınacaktır.

 • Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için kendini tanıyan bilgiyi nasıl kazanacağını bilen bir birey olacaktır. Bu öğrencinin kendinden daha emin, daha katılımcı bir kişiliğe dönüşmesini sağlayacaktır.

 • Öğrenci bütün bu bilgilenmenin ışığında daha tutarlı hedefler belirleyebilecek ve seçimlerinde gerekçi olacaktır

Veliler için;

 • Veli öğrencisinin bir birey olarak kendini tanıma ve becerilerini ortaya çıkarma noktasında uygulanabilir, geçerlik ve güvenirlik düzeyi artık kabul edilmiş bilimsel bir analiz sürecinden geçmesiyle öğrencisini tam anlamıyla tanıyabilecektir.

 • Tarafımızdan verilen analiz sonuçları ve sonrası için yapılması tavsiye edilen yönlendirmeler doğrultusunda daha bilinçli bir veli profiline sahip olacaktır.

 • Öğrencisinin tutum ve değerleri noktasında iyi bilgilenmiş veli, öğrencisinin gelişiminde daha katılımcı olacaktır. Bu aynı zamanda okul ? aile ilişkisini de güçlendirecektir.

 • Öğrencinin kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak öğrencisine nasıl davranması gerektiği konusunda daha emin olacaktır.

 • Öğrencisinin nasıl öğrendiğini bilecek ve öğretmenleriyle bu konuda diyalog kurma ihtiyacı hissedecektir.

 • Öğrencisinin çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre öğrencisini motive edecektir. Dolayısıyla çalışma
  alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunların asgariye indirilmesine yönelik yönlendirme ve telkinlerde bulunabilecektir.

 • Öğrencisinin mesleki yönelimi sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirildiğinden emin olacaktır.

 • Nihai olarak yanlış meslek seçimi asgariye inecektir.

 • Öğrencisini iyi tanıyan ve anlayan bir veli olarak okuldaki eğitim sürecinde daha aktif ve katılımcı bir rol üstlenecektir.

 • Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için öğrencisinin okul dışı faaliyetleri konusunda iyileştirmeye yönelik okula sürekli bilgi verecektir.

 • Öğrenci mesleki yönelimi sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirildiğinden okulun sayısal başarısı artacaktır.

 • Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için, okul bu sürece yönelik hedeflerine daha kısa sürede ulaşacaktır.

 • Okul ile aile arasındaki iletişim artacak, dolayısıyla aile içi eğitim ile okul içi eğitim birbirine paralel işletilerek eğitim düzeyinin arttırılması sağlanacaktır.

İlkadım
İlkadım Rehberlik Sisteminin Uygulanması ve İş Akışı;
 • Envanter soruları Milli Eğitim Bakanlığının Genelge, Yönerge ve Yönetmeliklerinde belirtilen kriterlerine göre bilimsel tekniklerle geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak hazırlanmıştır.

 • Kontrolü yapılmış soruların yer aldığı İlkadım Birey Tanıma ve Uygulama Kitabı, aynı zamanda cevaplarında işaretlenebileceği şekilde tasarlanarak, çok özel bir teknik ile basılmıştır.

 • İlkadım Birey Tanıma Envanterinin uygulanması tek oturumda ve önerilen sürelerde yapılması önerilir.

 • Uygulama öncesinde öğrencilere, envanterde yer alan sorulara samimi cevap vermelerinin önemi anlatılmalı ve soruların tamamını cevaplamaları sağlanmalıdır.

 • Cevap formlarının okutulması sonrasında yapılacak değerlendirme ile sonuçlar ?www.rehberimyanimda.com? adresinden ve www.dershanemyanimda.net adresinden yayınlanmaktadır.

Envanter; öğrencileri belirtilen normlara (özellik türlerine) göre sınıflandırarak, öğrencilerimizin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, öğrenme stillerini, baskın zekalarını, alan yeteneklerini, ve mesleki ilgilerini belirleyerek öğrencilerimize ve kurumlarımıza ait analiz raporları üretir.

 • Öğrenci analiz raporu,

 • Şube analiz raporu,

 • Kurum (Okul/Dershane) analiz raporlarıdır,

  Rehberlik Uygulama Oturumuna ait analiz listeleri ve hazırlanan sonuç raporları kurumlara gönderilmektedir

  • Kurum/Şube geneli özelliklere göre öğrenci dağılım grafiği

  • Kurum/Şube için özelliklere göre gruplamalı sonuç raporu Okul/Şube genelinde özelliklere göre demografik yapı

  • Kurum/Şube genelinde kız ve erkek öğrenci bazında demografik durum çizelgeleri

İlkadım
İlkadım Mesleki Yönelim Analizi;
 1. Mesleki Yönelim analizi sekiz ana gruba ayrılmıştır.

 2. Bu gruplar ve özellikleri ile ilgili analizler grafik dışında öğrenci analiz raporunda detaylı olarak verilecektir.

 3. Sistem öğrencinin Mesleki Yönelim analizinin yapılmasını sağladığı gibi, şube, okul, ilçe ve il genelinde kişilik özellikleri demografik yapısını da ortaya çıkarmaktadır.

Mesleki yönelim grafiği

Mesleki yönelim grafiği

İlkadım
İlkadım Çoklu Zeka Analizi;
 1. Çoklu Zeka analizi sekiz ana gruba ayrılmıştır.

 2. Bu gruplar ve özellikleri ile ilgili analizler grafik dışında öğrenci analiz raporunda detaylı olarak verilecektir.

 3. Sistem öğrencinin Çoklu Zeka analizinin yapılmasını sağladığı gibi, şube,okul,ilçe ve il genelinde kişilik özellikleri demografik yapısını da ortaya çıkarmaktadır.

Çoklu zeka durum grafiği 

İlkadım
İlkadım Öğrenme Stilleri Analizi;
 1. Öğrenme Stilleri analizi üç ana gruba ayrılmıştır.

 2. Bu gruplar ve özellikleri ile ilgili analizler grafik dışında öğrenci analiz raporunda detaylı olarak verilmektedir.

 3. Sistem öğrencinin öğrenme Stilleri analizinin yapılmasını sağladığı gibi, şube, okul, ilçe ve il genelinde kişilik özellikleri demografik yapısını da ortaya çıkarmaktadır.

Öğrenme stilleri eğitim grafiği 

İlkadım
İlkadım Kişilik Analizi;
 1. Kişilik analizi dört ana gruba ayrılmıştır.

 2. Bu gruplar ve özellikleri ile ilgili analizler grafik dışında öğrenci analiz raporunda detaylı olarak verilmektedir.

 3. Sistem öğrencinin kişilik analizinin yapılmasını sağladığı gibi, şube, okul, ilçe ve il genelinde kişilik özellikleri demografik yapısını da ortaya çıkarmaktadır.

Kişilik özellikleri grafiksel görünüm 

 
 

Copyright © 2007 Datasis Yazılım Donanım İletişim Yayıncılık Eğitim ve Sınav Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (BİL-KOD :1191)  |  Yasal Haklar  İletişim