Ürünlerimiz
ç
HakkimizdaHizmetlerimiz
Ana SayfaKampanyalar

TEOG Puan Hesaplama
YGS Puan Hesap Tablosu
YGS'de Yanınızda Olması Gereken Belgeler
YGS Nasıl Uygulanacaktır ?
YGS Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır ?
YGS Cevap Kağıdı Nasıl Doldurulmalıdır ?
Ösym 2017 Yılı Sınav Takvimi
LYS İle İlgili Bilgiler
LYS 2017'ye Gelen Yenilikler
Hızlı Okuma
Ders Çalışma Taktikleri

YGS PUAN HESAP TABLOSU

YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının ayrı ayrı hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
  • Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte hatalı soru bulunduğu takdirde ilgili testi cevaplayan tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecek ve adayların puanları diğer sorulara verdikleri cevaplarla birlikte hesaplanacaktır.
  • Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı YGS puanları (AYGS) hesaplanacaktır. AYGS puanlarının hesaplanabilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan alınması gerektiği Tablo 1B'de görülmektedir. Yalnızca bu tablodaki koşulları sağlayan adaylar için AYGS puanları hesaplanacaktır. AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS- 2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacaktır. AYGS puanları YGS puanlarına dönüştürülürken, ilgili testlerin her birinden 4 ham puan alan adayların 140 YGS puanı; 8 ham puan alan adayların da 180 YGS puanı almaları sağlanacaktır.

 

2017 ÖSYS SINAVI YGS PUAN HESABI DERS AĞIRLIK TABLOSU

  PUAN TÜRLERİNİN HESAPLANIŞINDA  DERSLERİN  % OLARAK AĞIRLIKLARIN DAĞILIMI
SAYISAL (MF) SÖZEL (TS) EŞİT AĞIRLIK (TM)
SINAV TÜRÜ DERS GRUPLARI DERSLER ve SORU SAYILARI Soru Sayısı YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6
YGS Türkçe Türkçe (40) 40 20 20 40 30 37 33
Temel Matematik Matematik (28), Geometri (12) 40 40 30 20 20 33 37
Sosyal Bilimler Tarih (15), Coğrafya (12), Felsefe (8),Din K. (5) 40 10 10 30 40 20 10
Fen Bilimleri Fizik (14), Kimya (13), Biyoloji (13) 40 30 40 10 10 10 20
TOPLAM % PUAN    100 100 100 100 100 100
 
 
 
 

Copyright © 2007 Datasis Yazılım Donanım İletişim Yayıncılık Eğitim ve Sınav Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (BİL-KOD :1191)  |  Yasal Haklar  İletişim